HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4181
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
podlugar, kraljevski nadlugar
      Kot. šumarije Otok / Kr. drž. šumarije Vrbanja

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4181)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM