HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4183
ime M., Štef
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Križevci


lokacija

djelovao Križevci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM