HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4228
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice / Vlastel. grofa T. Draškovića u Našicama


lokacija

djelovao Našice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM