HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4264
ime N., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Ogulin / ŠU Otočac


lokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM