HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4279
ime O., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/4279)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM