HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4293
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. uprave Pisarovina

                                                                IZBOR      (lug1905/4293)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pisarovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM