HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4308
ime P., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1905/4308)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM