HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4309
ime P., Grga
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Schaumburg-Lippe u Slatini / u Šumskom d.d. Slatina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4309)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM