HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4316
ime P., Stipe
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Drežnik

                                                                IZBOR      (lug1905/4316)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM