HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4323
ime P., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ivanovoselo / Kr. drž. šumarije Ivanovoselo


lokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM