HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4330
ime P., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/4330)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM