HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4355
ime P., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Voćin baruna Guttmana / Šumarije Tiergarten, Vlastel. baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4355)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Voćin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM