HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4369
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Gosp. ureda Ogulinske imovne općine / - pisar u Gosp. uredu Ogulinske imov. opć.

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4369)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM