HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4372
ime P., Grga
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Crkvenica / Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4372)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM