HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4374
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Delnice / Kot. oblasti Delnice

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4374)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Delnice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM