HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4385
ime P., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Njemci


lokacija

djelovao Njemci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM