HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4386
ime P., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice

                                                                IZBOR      (lug1905/4386)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM