HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4398
ime P., Gjuro  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vel. Gorica / z.z. Vel. Gorica


lokacija

djelovao Gorica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM