HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4402
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Fužine

                                                                IZBOR      (lug1905/4402)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Fužine


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM