HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4421
ime P., Luka
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar II. razreda
      Kot. šumarije Korenica / Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4421)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM