HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4432
ime P., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Pakrac

                                                                IZBOR      (lug1905/4432)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pakrac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM