HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4446
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, kraljevski lugar
      Kr. šumarije Krasno / Kr. drž. šumarije Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4446)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM