HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID468
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa radilišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /468)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Đakovo

 Sin Josipa i Marije rođ. Blažević. Osnovnu školu završio je u Đakovu, a Srednjoškolski šum. centar u Karlovcu 1982.
U šumarstvu radi od 1982. god. do danas. Pretežito je radio kao poslovođa radilišta – pom. revirnika u Šumariji Đakovo, UŠP Osijek.
Živi u Širokom Polju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM