HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4721
ime Š., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/4721)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM