HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4734
ime Š., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1905/4734)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Djakovo

član HŠD ogranak
Vinkovci

2000

Šumarija Otok

šumarski tehničar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM