HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4735
ime Š., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / Kot. šumarije Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4735)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM