HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID474
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar –stručni radnik u šumarstvu, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /474)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ljubomira i Anđe rođ. Jurekić. Osnovnu školu završio je u Posavskim Podgajcima kod Županje, a Šumarsku školu polazio je u Karlovcu i završio IV. stupanj 1981. godine. Od 1986. do 1996. bio je djelatnik NPŠO Šum. fakulteta u Zagrebu i radio na objektu Park–šuma Dotrščina. Od 1996. poslovođa je u rasadnicima Šum. fakulteta Zagreb. Sudjeluje u nastavnom i znanstveno– istraživačkom radu. Živi u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM