HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4742
ime Š., Mijo  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugar, ispitani lugar
      Kr. kot. oblasti Karlovac / Kot. oblast Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4742)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM