HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4745
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, pomoćni lugar
      Kr. kot. oblasti Karlovac i Jaska / Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4745)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM