HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID475
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /475)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Na području UŠ Vinkovci radi od 1951. Prethodno je imao devet godina radnog staža. God. 1972. bio je na dužnosti u Šumariji Cerna.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM