HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4754
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / Kot. šumarije Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4754)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM