HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4757
ime S., Marko
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/4757)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM