HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID476
ime D., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija


 Sin Franje Delača. Srednju šum. školu završio je 1967. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM