HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4772
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/4772)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM