HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4786
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1905/4786)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM