HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4795
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Ogulin / Kot. šumarije Brinje / ŠU Brinje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4795)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM