HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4801
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Jasenak / Kr. drž. šum. Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4801)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom
djelovao Jasenak


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM