HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4806
ime T., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju

                                                                IZBOR      (lug1905/4806)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM