HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4807
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Sinac / Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4807)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM