HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID481
ime D., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /481)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

01.01.1962

Izvanredni članovi

šumarski tehničar

 Sin Steve i Ane rođ. Glumac. Školovao se u Okučanima, Da ruvaru, i Plaškom, gdje je 1951. god. završio Šum. školu. Radio je najprije u Šumariji Levanjska Varoš 1951/52, a nakon odsluženoga vojnog roka raspoređen je u Šumariju Cerna, gdje je ostao dvadesetak godina (1953 – 1974). Od 1974. do 2002. god. bio je zaposlen u Radnoj zajednici ŠG Vinkovci. Obavljao je različite dužnosti – od tehničara operative, pomoćnika upravitelja šumarije, upravitelja šumarije, do struč. suradnika u RZ ŠG, odnosno UŠ Vinkovci. Bio je aktivan društveno–pol. djelatnik. Nosilac je Povelje Saveza ITŠIDI Jugoslavije. Kao umirovljenik živi u Vinkovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM