HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4822
ime T., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/4822)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM