HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4823
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1905/4823)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM