HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4826
ime T., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/4826)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM