HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID484
ime D., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /484)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ivana i Kate rođ. Božić. Osnovnu školu završio je u Vrbanji kod Županje, a Šum. školu u Karlovcu (1980). Kao pripravnik radio je 1983. u Šumariji Aljmaš, tada ŠG "Slav. Šuma" Osijek, a glavninu dosadašnjeg radnog vijeka odradio je u Šumariji Vrbanja, sada UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM