HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4901
ime V., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar, lugarski zamjenik
      Kr. kot. oblasti Pakrac / Kr. kot. oblasti Pakrac


lokacija

djelovao Pakrac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM