HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4907
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Jaska, Exp. Kostanjevac


lokacija

djelovao Kostanjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM