HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4908
ime V., Janko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/4908)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM