HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4910
ime V., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice


lokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM