HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4911
ime V., Jozo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gjurgjevac


lokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM