HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4920
ime V., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/4920)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM